درباره نشریه

درباره نشریه:

براساس تعریف سلامت که از حدود شصت سال پیش در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت آمده است، سلامت فقط به معنی بیمار نبودن نیست، بلکه برخورداری آحاد مردم از حداکثر سلامت جسمی، روانی و رفاه اجتماعی است. با مرور زمان و به خصوص ظرف سه دهه اخیر نقش واهمیت بهداشت روان و به خصوص بعد سلامت اجتماعی بیشترروشن شده است. 

معاونت آموزشی وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی از آحاد گروه پزشکی انتظار و درخواست دارد که از طریق ارائه مقالات در زمینه‌های مختلف مربوط به آموزش و با ارائه راه کار برای بهبود و اعتلای آموزش گروه پزشکی به میهن عزیز خویش خدمت کنند.

انتخاب نام طب و تزکیه برای مجله نه برسبیل اتفاق بلکه با عنایت خاص به نقش اعتقادات مذهبی، تزکیه نفس و اخلاق پزشکی در امور مربوط به سلامت انسان‌ها است. مگر نه احیاء نقس معادل احیاء همه نفوس و ایجاد اختلال درسلامت انسان و حتی وارد کردن یک ضربه مستوجب دیه و حتی قصاص است. با عنایت به نقش بی‌بدیل اخلاق اسلامی به‌طور اعم و اخلاق در زمینه سلامت و یا به عبارتی پزشکی به طور اخص، هیئت تحریریه مجله از صاحب نظران و دلسوزان قداست و حرمت حرفه پزشکی انتظار و درخواست دارد تا با ارسال نظرات، پیشنهادات و مقالات ارزشمند خویش به ارتقاء جدی مجله در این راستا کمک کنند. بدون تردید از لازمه‌های جدی ارتقاء سلامت جامعه و آحاد آن و نیل به عدالت در سلامت، پرداختن جامعه پزشکی به امر تزکیه نفس و اعتلای اخلاق پزشکی است. بدیهی است که ارتقاء قداست و حرمت جامعه پزشکی و نیز رضایت خداوند منان در این امر نهفته است.

مجله طب و تزکیه مجله علمی، پژوهشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که ضمن انعکاس سیاست‌های کلان وزارت متبوع در خصوص مسائل مختلف علوم پزشکی (توسعه و عدالت در آموزش پزشکی)، بهداشتی، درمانی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی به درج مقالات پژوهشی و تدوینی مرتبط با این موضوعات می‌پردازد. این مجله علاوه بر رسالت فوق، مسئولیت پرداختن در زمینه مسائل اخلاق پزشکی و انعکاس اندیشه‌های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی سطح سلامت جامعه را نیز برعهده دارد.