ایجاد سامانه ثبت بیماری ها به منظور جمع ‎آوری داده‎ های علمی و پژوهش محور در حوزه ‎ ارتوپدی: مورد مطالعه بیمارستان شفا یحیاییان تهران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استاد، ارتوپدی(فلوشیپ جراحی زانو)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ‏های اطلاعاتی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جراحی تعویض مفصل زانو، از اعمال جراحی مهم و رو به افزایش در حوزه‏ ی ارتوپدی است که نتایج موفقیت‏ آمیز آن باعث کاهش درد و افزایش توانایی حرکتی بیمار می‎شود. ثبت این عمل به علت احتمال برگشت ‏پذیری آن در رصد بیماری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش‏ با هدف طراحی، پیاده ‎سازی و ارزیابی کاربردپذیری سامانه ‏‏ی نظام ثبت جراحی تعویض مفصل زانو در بیمارستان شفا یحیاییان تهران، به عنوان قطب ارتوپدی کشور، انجام شده است.
روش بررسی: با تشکیل کارگروهی چند تخصصی و استفاده از روش دلفی و پس از بررسی متون مرتبط منتشر شده توسط جوامع ارتوپدی، حداقل داده های مورد نیاز استخراج شد. مدل سازی و تکامل سیستم با پیروی از چرخه‏ ی حیات سیستم‏ های اطلاعاتی گرفت و نمونه اولیه نرم ‏افزار در پلتفرم دات نت طراحی شد. در نهایت از الگوریتم ‏های یادگیری ماشین برای تحلیل اولیه داده‏ ها، استفاده شد.
یافته ‏ها: داده‏ ها در چهار دسته اطلاعات بیماران، قبل از عمل، حین عمل، بعد از عمل و فالو آپ بیمار، تقسیم‎بندی شد. نسخه‏ نهایی نرم افزار منتشر و به صورت پایلوت در بیمارستان شفا مورد استفاده قرار گرفت. سنجش میزان رضایت کاربران از سیستم، رضایت بخش بود. نتایج به دست آمده از پیاده ‏سازی الگوریتم خوشه‏ بندی، با آنچه در بالین رخ می ‏داد، در تطابق بود.
نتیجه‏ گیری: توسعه ‏ی این سامانه به سایر مراکز و بیمارستان‎های ارتوپدی کشور و افزودن هوش مصنوعی و الگوریتم‏ های یادگیری ماشین آن، در تصمیم‎ گیری‏ های حوزه بهداشت و درمان به سیاستگذاران این حوزه و جوامع ارتوپدی در مدیریت درمان بهینه‏ ی این بیماری و کمک به بیماران، نقش بسزایی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات