جایگاه و وضعیت آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای در جهان، یک مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

زمینه و هدف: آموزش مداوم پزشکی فعالیت هایی است که با هدف حفظ و توسعه دانش، مهارت و عملکرد حرفه ای اعضای تیم سلامت صورت می گیرد و در راستای ارائه خدمات بهتر به بیماران، جامعه و یا حرفه است. این مطالعه با هدف آشنایی با تعاریف و مفاهیم جدید، وضعیت موجود آموزش مداوم در جهان و چالش های پیش رو انجام شد.
روش بررسی: ابتدا مقالات مرتبط از طریق پایگاه های اطلاعاتی Science Direct، Blackwell، Proquest، CINAHL و PubMed از ژانویه سال 2010 تا می 2014 و با استفاده از کلید واژه های آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای جستجو شد. در نهایت تعداد 57 مقاله در متون مربوطه یافت شد که از این تعداد بیست و سه مطالعه مرتبط با موضوع وارد مطالعه شدند.
یافته ها: در این مقاله به مباحثی همچون آموزش مادام العمر، نظام های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر امتیاز، اعتباربخشی، مدل های مختلف آموزش مداوم پزشکی در کشورهای اروپایی، اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم، آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر ارتقای عملکرد، موانع آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای و راه حل های پیشنهادی در متون، و.. پرداخته شده است.
نتیجه گیری: آموزش مداوم پزشکان فرایند یادگیری مداوم با هدف به روز رسانی صلاحیت حرفه ای است. این مفهوم رویکردی جامع در راستای توسعه مداوم حرفه ای است و مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان قرار دارد و تنوع بسیار زیادی بین سیستم های آنها مشاهده می شود که برای انتخاب مدل مناسب و راهکارهای موثر در کشور باید مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The current stance of Continuous Medical Education and Continuous Professional Development in the world, a review article

نویسندگان [English]

  • Aeen Mohammadi 1
  • Noushin Kohan 1
  • Farshid Monajemi 2
  • Ali Bidari 3
چکیده [English]

Background and Objectives: The goal of Continuous Medical Education (CME) is to maintain and develop health professionals, knowledge, skill and performance. In this study, we reviewed the current stance of CME activities in the world.
Methods: We searched Science Direct, Blackwell, Proquest, CINAHL and PubMed databases from January 2010 till May 2014 using the key words “Continuous Medical Education” and “Continuous Professional Development”. 57 articles were found from which 23 were included in the study.
Results: In this article we reviewed and introduced the concept and current stance of CME in European countries, practice-based CME, accreditation of CME programs, related challenges and proposed suggestions in the literature.
Conclusion: CME is an ongoing professional learning process. This comprehensive approach is a point of focus in many developed and developing countries and there are various applied models. Determining appropriate model in Iran needs further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous Medical Education
  • Continuous Professional Development
  • Life Long Learning