بررسی فقهی احکام ثانویۀ عدم جواز شبیه‌سازی انسانی (Human Cloning) و نقد آنها

نویسندگان

چکیده

شبیه سازی انسانی (Human Cloning) از جمله مسائل مستحدثه و نوظهوری است که به واسطه ی پیشرفت سطح علم و ارتقای فن آوری های پیشرفته به مسئله ای مهم تبدیل شده است. شبیه سازی بر مبنای نظر مشهور و حکم اولیه مانعی ندارد و یکی از موضوعات مورد بحث در شبیه سازی ،مشروعیت یا عدم مشروعیت آن به لحاظ حکم ثانوی و وضعیت نسب شبیه و نبود پدر و مادر است که محل بحث است و بعضی از فقها به لحاظ برخی از مسائل از جمله توارث،نفقه،حضانت، محرمیت، نابودی تنوع انسانی،عدم بازشناسی افراد شبیه سازی شده،لزوم تولید مثل جنسی،از بین رفتن مفهوم مادری،نابودی خانواده،گسترش روابط نامشروع جنسی در موارد خاص مشروعیت آن را مورد اشکال قرار داده اند که به نظر می رسد موارد مذکور جای بررسی و تامل دارد و نمی تواند عدم جواز شبیه سازی انسانی را به طور مطلق اثبات کند همچنین بعضی معتقدند که به لحاظ مشکلات ژنتیکی،اخلاقی و معظلاتی که مربوط به سلامتی افراد کلون شده وجود دارد، می توان جواز آن را مورد خدشه قرار داد. فرضیۀ نویسندگان این مقاله این است که با توجه به این‌‌که شبیه‌سازی هیچ گونه دخل و تصرفی در نظام خلقت نیست، بلکه نتیجه‌ کشف و به‌کارگیری قوانینی است که خداوند در جهان خلقت به ودیعه گذاشته و خود نیز فرموده است: «سنریهم آیاتِنا فی الآفاق و الأنفس» (فصلت، 53)، شبیه‌سازی خروج از قاعده‌ حاکم بر تکوین انسان نبوده، خلاف شرع نیست و حکم اولی آن، جواز است، مگر این‌‌که مفسده‌ای داشته باشد که در این صورت از باب عنوان ثانوی محل اشکال است. همچنین فرزند شبیه سازی دوقلوی صاحب سلول محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence evaluation of secondary orders for Human Cloning & Further criticisms

چکیده [English]

Human Cloning is a newly-established term which has been changed into an important issue due to upgrading of advanced technologies. Cloning is free in accordance with primary order. But one of the specific issues in cloning is its legality and acceptance because of secondary order and similarity or lack of parents. Some of jurisprudents have disclaimed it due to various issues such as heritage, alimony, custodianship, intimacy, removal of humanity, lack of recognition of cloned people, required of sexual relationship, removal of maternity concepts, removal of family, development of illegal sexual relations in special cases. It seems that we should deeply consider the case. Therefore it is unable to prove any permission for human cloning. Furthermore some people believe that it is somehow problematic because of genetic & behavioral problems for cloned persons. The authors of this paper believe that cloning does not mean any interfere in creation system. But it is an application of specified rules by God. Human Cloning does not mean going out of human creation and it is not an illegal issue. It is non-applicable in case of any further damages. In addition a twice double child is considered as a cell owner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary rules
  • Human Cloning
  • illegality
  • Relation