نقش اضافه دریافت آهن در بروز سرطان

نویسندگان

1 دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

2 انستیتو تحقیقات تغذیه‏ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

چکیده

تجمع بیش از حد آهن در بدن یک فاکتور خطر در بروز سرطان محسوب می گردد. این خواص سرطان زایی را میتوان با افزایش تولید رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن در اثر تجمع بیش از حد آهن توجیه کرد. امروزه در کنار درمان کمبود آهن که به ویژه در میان کودکان و زنان سنین باروری شیوع بالایی دارد، جلوگیری از تجمع و ذخیره سازی بیش از حد آهن در بدن نیز که ممکن است در اثر برخی اختلالات ژنتیکی و یا استفاده خودسرانه از مکمل های آهن توسط بسیاری از افراد ایجاد شود، از اهمیت زیادی برخوردار است. به علاوه منبع آهن دریافتی نیز از عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در طی فرایند گوشت در صنایع غذایی مولکول هِم موجود در آن دچار تغییراتی می شود که این می تواند توجیه کننده تفاوت اثر گوشت تازه و فراوری شده بر ایجاد سرطان باشد. مطالعات تجربی و بالینی صورت گرفته حاکی از این هستند که دریافت بیش از نیاز آهن ممکن است با خطر سرطان های کولورکتال، کبد، پستان و ریه در ارتباط باشد ولی در مورد سرطان پروستات نتایج متناقض هستند. در مجموع برای جلوگیری از عواقب نامطلوب اضافه بار آهن، تامین آهن مورد نیاز بدن در حد RDA با تاکید بر منابع گیاهی و گوشت سفید و اجتناب از مصرف گوشت فرآوری شده منطقی به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Iron Overload on Risk of Cancer

نویسندگان [English]

  • Yasaman Jamshidi 1
  • Saeideh Esmaeili 2
  • Hossain Davoodi 2
چکیده [English]

Iron-overload is considered as a risk factor for cancer. This carcinogenic effect of iron-overload can be explained by increase in the production of free radicals and reactive oxygen species. Today, besides the treatment of iron deficiency which is highly prevalent among children and women of childbearing age, preventing excessive accumulation and storage of iron in the body which may be caused by some genetic disorders or inappropriate use of iron supplements, is of particular importance. Moreover, the source of iron intake should be considered while talking about carcinogenic effects of iron, because during meat processing heme molecule undergoes some alterations which may explain the difference in carcinogenicity of cured meat in comparison with fresh meat. Experimental and clinical studies suggest that excessive iron intake may be associated with an increased risk of colorectal, liver, breast and lung cancer. However, results of the studies investigating the relation between prostate cancer and iron are inconsistent. In conclusion, in order to prevent adverse consequences of iron-overload, meeting body’s iron needs by consuming plant-based sources and white meats, and avoiding processed meats seem to be logical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron
  • cancer
  • Processin
  • Meat