تاثیر حرکات فیزیکی و موزون آیینی و مناسکی بر سلامت روان تنی

نویسنده

دانشکده معماری وهنردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر، توجه زیادی به تحقیق بر روی اثرات روان تنی حرکات فیزیکی و مناسکی مذهبی شده است.  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر حرکات فیزیکی و موزون آیینی و مناسکی بر سلامت روان تنی انجام شد.

مواد و روش ها: در یک مطالعه مروری مقالات مرتبط با موضوع از طریق جستجو از پایگاه داده ها و سایت های معتبر و تحقیق کتابخانه ای مبتنی بر مقالات موجود با استفاده از کلید واژه های تاثیر حرکات فیزیکی بر سلامت روح و جسم بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت. تحقیقات در این زمینه بخصوص بر تاثیر روانی مذهبی حرکات فیزیکی و موزون بویژه تفکر و تمرکز دقیق  در مذاهب شرقی ازجمله اسلام و هندو متمرکز بوده  است. همچنین بررسی هایی در رابطه با حرکات فیزیکی موجود در مراسم های آئینی اقوام مختلف صورت گرفته است که بر سلامت روان و جسم انسان تاثیرگذار بوده است.

 یافته ها: حرکات فیزیکی آیینی در واقع نوعی ورزش فعال و غیر رقابتی است که اثرات مثبتی بر روی سلامتی فیزیکی و روانی  فرد می گذارد.  در اسلام نیز حرکات مناسکی و آیینی تاثیر قابل توجهی بر سلامت روح و روان دارد و بررسی های سال های اخیر تاثیر حرکات دقیق ،منسجم ومنظم  این اعمال را در کنار دعا هایی که توسط فرد صورت می پذیرد بر امواج مغزی و سیستم اعصاب خودمختار را نشان داده اند.

نتیجه گیری: بررسی ها حاکی از تاثیر توامان حرکات فیزیکی و ذکر های صورت گرفته در حین مناسک مذهبی مسلمانان و سایر ادیان بر کاهش تنش، هیجان و ریسک بیماری های قلبی عروقی در افراد شرکت کننده در مراسم فوق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of physical movement and ritual rhythmic on psychosomatic health

نویسنده [English]

  • Amir Kavous Balazadeh
چکیده [English]

Background and Aim: In recent years great attention has been paid to the effect of physical movements and ritual rhythmic on the psychosomatic health.  The aim of the present study was to determine the different aspects of the effect of physical movements and ritual rhythmic on the psychosomatic health. 

Methods: This study was based on meta-analysis of almost all relevant published reports on the effects of physical movement, ritual rhythmic, psychometric health findings

Findings: Research in the field of psychological effect of religion, physical and rhythmic activity particularly precise and concentrated thinking were focused on the Eastern religion such as Islam and Hinduism. In addition,  physical movement of the ritual ceremonies among various ethnic groups was shown the affect  the mental and human body health.

Physical movement ritual was in fact kind of non-competitive and active exercises that have a positive effect on the physical and mental health and notable effect on the sprit.

The rites and rituals of Islam movement along with pray had a significant impact on the mental health. The recent reviews have shown the effect of precise movements and rhythmic prayer on the brain and autonomic nervous system.

Conclusion: Studies imply the effect of rhythmic physical movements along with pray during Muslim prayer and other religions on reduction of tension and anxiety and cardiovascular risk reduction. In addition, some physical movements including Indian classic dance had therapeutic effect including stress reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical movement
  • rhythmic movement
  • Ritual
  • Religion
  • ritual movement