ضرورت طراحی نظام ثبت ناباروری در ایران (مقاله مروری)

نویسندگان

چکیده

زمینه: ثبت اطلاعات که در حرفه پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است یکی از مهمترین زیرساخت های ارتقای سطح سلامت و توسعه اجتماعی محسوب می شود. از جمله موضوعات مورد توجه پزشکی امروز، مساله ناباروری می باشد.

روش: این مطالعه با هدف بررسی آنچه در کشورهای توسعه یافته به عنوان نظام ثبت ناباروری راه اندازی و فعال شده است، به روش مروری و از طریق جستجو در اینترنت و منابع کتابخانه ای در سال 1394 صورت گرفت تا مقدمه ای بر اجرای گام به گام راه اندازی این نوع نظام ثبت در کشور، باشد.

یافته ها: نظام ثبت ناباروری در پنج کشور آمریکا، استرالیا، بلژیک، انگلستان و ژاپن تدوین شده است و فعال می باشد که در سه کشور اول از نظر تاریخچه، امکانات و ساختار مورد مطالعه قرار گرفت.

نتیجه گیری: هر چند مدت زیادی است ناباروری در ایران مورد توجه و مطالعه قرارگرفته است و مراکز درمانی و تحقیقاتی سعی در ثبت داده های مراجعه کنندگان به صورت نظام مند داشته اند ولی نظام ثبت ملی با تولیت واحد و بر پایه استاندارد های بین المللی به منظور مدیریت، جمع آوری و مطالعه این پدیده هنوز ایجاد نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE NEED TO DESIGN INFERTILITY REGISTRY IN IRAN (REVIEW ARTICLE)

نویسندگان [English]

  • Reza Safdari
  • Zahra Rampisheh
  • Mohammadesmaeil Kameli
چکیده [English]

Abstract

Background: Data registration is one of the principal infrastructures of health promotion and social development programs. Infertility is one of the most important medical issues nowadays.

Method: This study has been performed by reviewing electronic and non-electronic information sources to identify the infertility registries in developed countries as first step of national infertility registry design.

Finding: "Infertility Registry" has been performed in five countries systematically. We studied three of them from the view of history, structure and facilities.

Conclusion: Despite favorable progress in many health fields and management of data diseases in Iran, systematic registration of infertility data based on international standards has been neglected yet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility/Infertility
  • Reproduction
  • Registry
  • Data set