طب سنتی ایران و دلایل لزوم احیاء و توسعه آن

چکیده

مکتب طب سنتی ایران، دانشی آمیخته با هنر و فراست و ذخیره ای برخاسته از حکمت خسروانی اهالی سرزمین آریایی ایران است که در حکمت یونانی آمیخته و با محک تجربه در طول سالیان حیات انسان آزموده شده است. مکتبی که در دوران زرّین شکوفایی تمدن اسلامی، و با طلوع ستارگان پرفروغ تاریخ علم، آن فرزانگان ایرانیِ جهان وطن، بر پایه خردورزی و با جداساختن سره از ناسره گسترش یافت و اکنون نیز توانایی حلّ برخی از معضلات علمی را در عرصه بهداشت، پیشگیری، تشخیص و درمان دارا است.این مکتب با ریشه ای ده هزارساله، انسان را فقط از بعد مادّی نمی نگرد بلکه به ابعاد دیگر وجود او به عنوان خلیفه الهی نیز توجه دارد. در این دیدگاه، حفظ سلامت مقدم بر درمان است، و توجه به روش زندگی و تامین هوای سالم، تغذیه درست، فعالیت کافی، استراحت به اندازه و تعادل حالات روحی-روانی شعار طب سنتی ایران است.اکنون جامعه پزشکی جهان به اهمیت روش های درمان طبیعی و مکاتب طب سنتی و مکمل پی برده است، و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری در غرب و شرق جهان به پژوهش برای به کارگیری روش های مختلف طبّی- که سابقه علمی و تاریخی دارند- مشغول می باشند. گسترش فوق العاده طب سنتی چین، طب تبتی، کایروپراکتیک، آیورودا، هومیوپاتی و صدها مکتب و روش گوناگون، نشان دهنده این حرکت عظیم جهانی است. این حرکت، همچنین موجب شده است که پزشکان و محققان در ایران و دیگر کشورهای جهان به شناخت مبانی طب سنتی ایران گرایش یابند. در این مقاله به اختصاردلایل لزوم احیاء و توسعه طب سنتی ایران در چهار محور ارایه می گردد.

عنوان مقاله [English]

Traditional Iranian Medicine and the need for its revival and development

چکیده [English]

Doctrine of traditional medicine in Iran is knowledge mixed with the art and accumulated wisdom of Aryan people mixed with the Greek philosophy and tested based on experience during years of the Iranian history and has been beneficial in the field of health, prevention, diagnosis and treatment.In traditional Iranian medicine the health has a priority to treatment, and according to life style, providing clean air, the right and adequate exercise rest and balance to the mental status is the prominent theme. Nowadays, the world medical community has realized the importance of traditional, complementary and natural treatment methods.Many universities and research centers in around the world are engaged in research about different traditional medicine methods - which in many cases have a historical and scientific back bone. Extraordinary expansion of Chinese traditional medicine, Tibetan medicine, Chiropractic, Ayurveda, homeopathy and hundreds school and different methods in recent years indicate a renewed attention toward alternative and traditional medicine.In this article we briefly present the reasons for the need to revive and develop the traditional medicine in Iran.