ابن سینا پزشک نابغه ایرانی

چکیده

دانش پزشکی امروزی در طول سالیان متمادی رشد و گسترش یافته است؛ پایه و اساس این دانش در مشرق زمین بنا نهاده شده است و کشور ما ایران، در گسترش دانش پزشکی سهم عظیم و موثری را ایفاء نموده است.هدف از این مطالعه شناساندن هر چه بیشتر ابن سینا که یکی از بزرگترین بنیانگذاران علم طب می باشد. بدین منظور در بهار 1386 به جستجوی کلمات کلیدی avicenna ، ibn sina ، traditional medicine ، Persian medicine و کلمات مشابه ، در pubmed و موتورهای جستجوگر اینترنتی از جمله google و کتب موجود در این زمینه پرداخته و سپس یافته های بدست آمده را در قالب یک مقاله گردآوری نمودیم.متاسفانه در تعدادی از مقالات و سایتهای اینترنتی از ابن سینا به عنوان فردی ازبکی، عرب، افغانی و حتی ترکمن یاد شده است. ابن سینا در اول شهریور سال 359 هجری شمسی در ده افشنه در نزدیکی شهر بخارا که در آن زمان جزو قلمرو کشور ایران بود، متولد گشت. وی در 16 سالگی به آموختن علم طب روی آورد ، بطوری که در 17 سالگی در علم طب استاد شد. ابن سینا در زمینه علم طب تلاشهای بسیاری انجام داد؛ به گونه ای که آثار و کتب متعددی از وی در این زمینه به جای مانده است. آثار پزشکی وی بالغ بر دویست جلد کتاب می باشد. معروفترین کتاب پزشکی وی، کتاب قانون درطب می باشد که تا قرن هفدهم میلادی در سراسر اروپا ، معتبرترین کتاب پزشکی بود و در دانشگاهها تدریس می شد.بدون شک، تلاشها و آثار ابن سینا گام بسیار موُثری در پیشبرد علم طب بوده است. لذا شناختن زندگینامه و آثار ابن سینا به خصوص در رابطه با ملیت وی، امری ضروری و لازم به نظر می رسد تا بدین گونه به خودباوری ملی رسیده و در پی آن گامی بلند در جهت پیشرفت علمی کشورمان برداریم.