بهداشت بدن در هنگام عبادت

چکیده

توصیه های بهداشتی اسلام در جهت حفظ سلامت بدن و بهداشت پوشاک و مسکن بسیار است که بخشی از آنها در قالب آیات و روایات و بخشی به عنوان سیره پیشوایان به ما رسیده است. اما آثار بهداشتی دستورات و توصیه های دین برای انجام عبادات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته در میان تکالیف عبادی، تنها نماز و روزه و حج جنبه بدنی دارند که این مقاله، پژوهشی است در احکام واجب و مستحب هر یک از آن عبادات، تا موارد مرتبط با بهداشت بدن را بکاود و نقش آنها را در سلامت بدن بیان دارد. طهارت بدن و لباس و کسب طهارت (وضو و غسل)، از جمله مقدمات ورود در عبادت است که بیانگر توجه ویژه اسلام به پاکی و پاکیزگی است و در کتب فقهی نیز به تفصیل آمده است. بهداشت دهان و دندان، سلامت تغذیه، دفع مواد زائد بدن و ازاله ناخن و موهای زائد از دیگر آثار بهداشتی عبادات اسلامی است