لاپاراسکوپیک اسپلنکتومی روش انتخابی در درمان جراحی ITP (مقاله بازآموزی)

چکیده

پیشرفت شگرف در زمینه انجام کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک و کسب نتایج مناسب و انکار ناپذیر در این امر (از لحاظ زمان بستری کوتاه تر، ایجاد کمترین اختلال در سیستم ایمنی فرد، نتایج زیبایی مناسب تر و ...) موجب تعمیم این روش به اعمال جراحی دیگر از جمله اسپلنکتومی شده است. اگر چه تمامی بیماران که نیاز به اسپلنکتومی دارند را می توان با این روش تحت عمل جراحی قرار داد، ولی این روش به ویژه در بیماران با طحال با ابعاد طبیعی توصیه شده است و در بیماران مبتلا به ITP روش انتخابی جراحی لاپاروسکوپیک اسپلنکتومی (LS) است. از جمله مزایای مهم LS اثرات زیبایی، کاهش درد بعد از عمل، عوارض تنفسی کمتر بعد از عمل، کوتاه تر بودن مدت ایلئوس در بیمار و کاهش مدت بستری، کاهش ریسک عفونت زخم با توجه به ایمونوساپرس بودن بیماران و... می باشد. هدف این مطالعه ضمن بررسی و ارزیابی مقالاتی که در این زمینه نگارش شده است. بیان جزییات ضروری و مناسب در مورد LS بخصوص در بیماران مبتلا به ITP می باشد.