تحلیل و ساماندهی پستهای سازمانی دانشگاهها: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)


عنوان مقاله [English]

Analyze and organize of organizational posts in universities: A case study in Tabriz University of Medical Sciences

چکیده [English]

Background and purpose: Background and purpose: Job analysis can be considered to determine the
essential characteristics of a job in order to prepare a job description. This study was conducted to Survey
of organizational titles variety on Tabriz University of Medical Sciences, in order to Uniformity & Integration
of Similar organizational posts titles.
Methods: In this qualitative study, all of organizational posts titles on Tabriz University of Medical
Sciences were revised and resurveyed by experts and specialists (using focus group discussions). Content
analysis method was used to for data analysis.
Results: Based on these study results, the variety of organizational posts titles in the Tabriz University of
Medical Sciences were reduced from 760 to 365. The result of the present study reported that the number
of organizational posts titles has decreased by 48%.
Conclusions: Due to the considerable Reduction of organizational posts titles on Tabriz University of
Medical Sciences it seems that Implementation of the results of this study could lead to the following
changes:
• Personnel writ issuance will be Simplification.
• Codification of job descriptions for organizational positions would be faster and comfortable.
• Unnecessarily organizational titles will be removed.
This study developed a practical model for codification of organizational posts titles for Medical Sciences
Universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Posts
  • Job Description
  • Job Analysis