کلیدواژه‌ها = آموزش پزشکی
تعداد مقالات: 10
1. مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-20

آبتین حیدرزاده؛ هانیه زهتاب هاشمی؛ پروانه پرواسیده؛ زهرا بهره ور


3. جایگاه یادگیری سیار در دانشگاههای علوم پزشکی کشور: نظرات، پیامد ها

دوره 27، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 133-145

اسحاق مرادی؛ حسین دیده بان


4. پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه

دوره 27، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-8

عطااله پورعباسی؛ علی اکبر حق دوست؛ مجید فصیحی هرندی؛ محمودرضا دهقانی؛ ایمان حلاوتی؛ حمید اکبری؛ زهرا خیری؛ باقر لاریجانی


5. ضرورت استفاده از روش ایفای نقش در دانشگاههای علوم پزشکی

دوره 25، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 147-156

اسحاق مرادی؛ حسین دیده بان