کلیدواژه‌ها = سلامت معنوی
تعداد مقالات: 4
1. نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، پاییز 1398، صفحه 1-12

عیسی عیسی زاده؛ نیکزاد عیسی زاده


2. پیش بینی میزان شدت بیماری قلبی عروقی بر اساس تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی

دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، زمستان 1397، صفحه 34-45

محمد علی بشارت؛ سمیه رامش


3. الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران

دوره 27، شماره 1، بهار 1397، صفحه 56-66

علیرضا حیدری؛ احمد حاجبی؛ جعفر بوالهری؛ بهزاد دماری


4. بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392

دوره 23، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 55-66

ایروان مسعودی اصل؛ قاسم رجبی واسکولایی؛ لیلا گودرزی؛ مهدی رعدآبادی؛ امیر حسین اسکندری