تکریم دانشجو از منظر اسلام

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

پژوهشگر-مرکز مطالعات زنان- دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: به دلیل ماهیت تحصیل در دانشگاه، ارتباط میان استاد و دانشجو بسیار بیشتر و نزدیکتر از سایر مقاطع تحصیلی است و اهمیت خاصی دارد. ماهیت رابطة استاد و دانشجو، تحقیقات متنوعی را می‌طلبد. در بررسی مقالات چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی معتبر، مطالعۀ متمرکزی در خصوص بررسی مصادیق عملی تکریم دانشجو از منظر اسلام یافته نشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مهمترین مصادیق عملی تکریم دانشجو از منظر اسلام است.
روش بررسی: پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قرآن مجید، نهج‌البلاغه‌، نهج‌الفصاحه، منیه‌المرید فی آداب‌المفید و المستفید، غررالحکم و دررالکلم آمدی و غیره، و همچنین تحقیقات و مستندات تربیتی اخیر پرداخته است.
یافته‌ها: بنابر تحقیق حاضر، از دیدگاه اسلام، دانشجو حرمت دارد و شایستة تکریم است. مهمترین مصادیق عملی تکریم دانشجو از منظر اسلام تبیین شد.
نتیجه‌گیری: استادان و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت، با توجه بیشتر به تکریم دانشجویان، موجب شکل‌گیری، پرورش و شکوفا شدن قابلیت‌های بالقوة آنان خواهند شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Honoring Students from the Perspective of Islam

نویسنده [English]

  • Tayebeh Najafi
Researcher/Center for Women's Studies/Kharazmi University/Tehran-Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Due to the nature of university education, the relationship between tutor and student is closer than other degrees, and it is of particular importance.The nature of the lecturer-student relationship requires a variety of research. In reviewing articles published in the reliable scientific journals, a focused research on the practical examples of honoring students, from the perspective of Islam, was not found. The purpose of this study is to explain the most important practical examples of honoring students from the perspective of Islam.
Method: The present study by descriptive-analytical method, examined the sources such as the Holy Qur'an, Nahj ol-Balaghah, Nahjal ol-Fasahah, etc. as well as recent educational research and documentation.
Findings: Based on the findings of this study, in Islam, students are respected and deserve to be honored. The most important practical examples of honoring students from the perspective of Islam were explained.
Conclusion: Lectures and practitioners of education, by honoring students in educational settings, could provide the basis for their potentials to be developed, nurtured and flourished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honoring
  • Student
  • Islam