دوره و شماره: دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی - شماره پیاپی 1، آذر 1398، صفحه 1-58 

پژوهشی (Original Research)

نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

صفحه 1-12

عیسی عیسی زاده؛ نیکزاد عیسی زاده


سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

صفحه 25-35

محمد حسین آیتی؛ مریم اسلامی؛ خلیل علی محمدزاده؛ سیدحسن مقدم نیا


رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی

صفحه 58-66

سعید مؤیدی؛ سید ناصر استاد؛ مهدی خوبی؛ محمد اکرمی؛ مزدا راد ملک شاهی؛ اسماعیل حریریان؛ حمید اکبری جور