موانع ورود محصولات دانش بنیان حوزه سلامت به بازارهای بین المللی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، مرکز نوآوری و ایده پروری، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بازار داخلی محصولات دانش‌بنیان، نسبتاً کوچک است بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد و توسعه باید وارد بازارهای بین‌المللی شوند. اما هنگام ورود، این شرکت‌ها با موانع و چالش‌هایی روبرو می‌شوند. هدف از این مطالعه شناسایی موانعی است که شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت هنگام ورود به بازارهای بین‌المللی با آن مواجه می‌شوند.

روش بررسی: در این تحقیق از روش مطالعه مروری و پانل نخبگان استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 25 ) و آمار توصیفی و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که اصلی‌ترین موانع داخلی شامل عدم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، عدم همکاری تحقیقاتی بین صنعت و دانشگاه و عدم حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی بود و موانع اصلی خارجی مربوط به عدم دسترسی به شبکه توزیع، حضور رقبای خارجی با برندهای مشهور و عدم آگاهی از قوانین و مقررات کشورهای خارجی بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه توصیه‌هایی عملی را به مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان که قصد ورود به بازارهای بین‌المللی را دارند ارائه می‌دهد از جمله: سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، همکاری تحقیقاتی بین صنعت و دانشگاه، حضور در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، دسترسی به کانال توزیع مناسب، شناسایی رقبای خارجی با برندهای مشهور و آگاهی از قوانین و مقررات کشورهای خارجی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to the entry of health-related knowledge-based products in to international markets

نویسندگان [English]

  • Solmaz Sadat Naghavi Alhosseini 1
  • Naser Azad 2
  • Ata Pourabbasi 3
1 PhD Candidate, Idea Development and Innovation Center, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objective: The domestic market is relatively small for Knowledge-based products, therefore, every knowledge-based company for growth and development must enter international markets. While, the entry process is full of obstacles and challenges. The purpose of this study is to identify the barriers that health-related knowledge-based companies face when entering international markets.

Methods and Materials: In this research, the review study method and the expert panel have been used. Data were analyzed using SPSS software (version 25), descriptive statistics, and non-parametric testing of Kruskal Wallis.

Results: The findings showed the main internal barriers were lack of investment in research and development activities, lack of research cooperation between industry and academia, lack of participation in international exhibitions, the main external obstacles were the lack of access to the distribution channel, the existence of other competitors with famous brands and lack of knowledge of the laws and regulations of foreign countries.

Conclusion: This study provides practical advice to managers of knowledge-based companies intending to enter international markets, including: investing in research and development activities, Research cooperation between industry and academia, attending prestigious domestic and foreign exhibitions, access to a suitable distribution channel, identifying foreign competitors with famous brands and being aware of the laws and regulations of foreign countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to entry
  • knowledge-based products
  • international markets
  • health-related