دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، خرداد 1400 

پژوهشی (Original Research)

مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری

صفحه 1-14

اعظم لاری؛ نهضت گودرزی؛ فریبا حسنی؛ مریم خواجه؛ محمدرضا جلیل نواز نوین


نامه به سر دبیر

حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی

صفحه 15-22

نیلوفر پیکری؛ حمید اکبری؛ سید حسن امامی رضوی؛ باقر لاریجانی؛ علی اکبر حق دوست


بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درباره سامانه آموزش مجازی و بکارگیری آن در پاندمی کووید 19

صفحه 47-56

زینب عباسی سنجدری؛ حمید جمال الدینی؛ مرجان اخوان امجدی؛ طاهره بانو برزویی؛ اکرم پیمان


پژوهشی (Original Research)

مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب

صفحه 66-89

زهرا خیری؛ عطااله پورعباسی؛ آبتین حیدرزاده؛ بهناز افشاری؛ حسن گیوریان


موانع ورود محصولات دانش بنیان حوزه سلامت به بازارهای بین المللی

صفحه 90-101

سلماز سادات نقوی الحسینی؛ ناصر آزاد؛ عطااله پورعباسی