حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی

نوع مقاله : نامه به سر دبیر

نویسندگان

1 استادیار، اپیدمیولوژی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

2 استاد، داروسازی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 استاد، جراحی عمومی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 استاد، فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، تهران، ایران

5 استاد، اپیدمیولوژی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بین المللی سازی آموزش پزشکی، یکی از وجوه مدل شش وجهی تعالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور است که در اسناد بالادستی کشور به عنوان مسؤولیت نظام آموزش عالی در توسعه‌ی روابط علمی در سطح جهان و منطقه با حفط اقتدار ملی در نظر گرفته شده است.

روش بررسی: در مقاله حاضر با بهره مندی از نظر صاحبنظران و مسؤولین بین المللی سازی آموزش پزشکی در کشور تلاش گردیده تا به ابعاد گوناگون این مهم در حوزه علوم پزشکی، با ذکر مضامین اصلی و ارائه پیشنهادهایی در مورد راهکارهای آینده آموزش پزشکی در سطح بین المللی در ایران پرداخته شود.

یافته‌ها: عرضه گسترده ظرفیت های آموزش عالی علوم پزشکی کشور در سطح منطقه،جهان و توانمند‌سازی در سطوح ملی و فراملی، رصد همکاری های بین المللی در حوزه علوم پزشکی و توسعه شبکه تبادلات علمی کشور و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان از محورهای اصلی بین‌المللی سازی آموزش پزشکی است. البته ایستایی بر برخی محورها مانع پویایی همه‌جانبه در مسیر درخشش بین المللی می‌گردد .هدف از بین المللی‌سازی تنها جذب دانشجوی خارجی و طرح‌های تحقیقاتی مشترک نیست. راهبری مجلات، انجمنهای علمی و موسسات بین المللی برون‌مرزی توسط فرهیختگان کشور و ایجاد شعب بین‌المللی از مصادیق درخشش بین‌المللی است که توجه نظام آموزشی کشور را می‌طلبد.

نتیجه‌گیری: بدین ترتیب با ایده‌پردازی و خلاقیت، تربیت دانش آموختگانی با تبلور در عرصه های جهانی و فراهم آوردن زمینه مرجعیت علمی بین‌المللی می توان در راستای تحقق این رسالت گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Medical Education Internationalization

نویسندگان [English]

  • Niloofar Peykari 1
  • Hamid Akbari 2
  • Seyed Hasan Emami-Razavi 3
  • Bagher Larijani 4
  • AliAkbar Haghdoost 5
1 Assistant professor, Epidemiology, Deputy for Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
2 Professor, Pharmacology, Deputy for Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
3 Professor, Surgery, Deputy for Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
4 Professor, Endocrinology, and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Professor, Epidemiology, Deputy for Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objective: The internationalization of medical education is one of the aspects of Hexagonal Model of University Excellence. It is considered in the upstream documents as the responsibility of the higher education system for promotion scientific collaboration in regional and global levels while preserving national authority.

Methods and Materials: In the present article, we attempt to address the various aspects of internationalization medical sciences by providing suggestions on the way forward according to key informant and related policy makers’ opinion.

Results: The main features of effective internationalization are as follow; extensive supply of higher medical education capacities in national and international levels, monitor medical sciences international collaboration, and develop the country's scientific exchange network and joint educational programs with the worlds authentic universities.

It is remarkable, Internationalization doesn’t limit to invite foreign students and joint research projects. But, the leadership of journals, scientific associations and international institutions abroad, and the establishment of international branches could be bring out operative internationalization.

Conclusion: Ideation and innovation, appropriate training for international presence, and scientific authority could be a critical step towards the realization of the effective medical education internationalization.

Key words: Internationalization, Medical education, Higher education, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • Medical education
  • Higher education
  • Iran