دیدگاه نظریه اخلاقی فضیلت محور در حل تعارضات اخلاقی آموزش دانشجویان پرستاران: مقاله مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استاد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ، تهران، ایران

2 مدیر گروه پرستاری مراقبت ویژه عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: محیط‌های آموزشی و بالینی پرستاران مملو از تعارضات اخلاقی است و مربیان و اساتید آموزش پرستاری در این محیط، برای حرفه‌ای شدن دانشجویان مبتنی بر اخلاق در تلاشند. در این راستا نظریه اخلاقی فضیلت محور، می‌تواند چارچوب اخلاقی مناسبی برای آموزش دانشجویان پرستاری باشد. با این هدف نظریه اخلاقی فضیلت محور در حل تعارضات اخلاقی آموزش دانشجویان پرستاری در یک مطالعه مروری بررسی گردید.

روش بررسی: این مقاله از نوع مروری است و برای شناسایی مطالعات مرتبط، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر PubMed, Medline Scops, ERIC, Science Direct, Ovid, ProQuest, IranMedex با کلید واژه‌های فارسی و انگلیسی تعارض اخلاقی، آموزش، دانشجویان پرستاری، نظریه فضیلت محور و نظریه اخلاقی Ethical Conflict, Nurses, Nursing Students, Virtue Theory and Ethical Theory بدون محدودیت زمانی انجام گرفت. مطالعاتی انتخاب شدند که به زبان فارسی یا انگلیسی بوده و متن کامل آن‌ها در دسترس بود. در نهایت از بین 127660 مقاله 27 مقاله انتخاب شدند.

یافته ها: رویکرد اخلاق فضیلت محور در آموزش پرستاری، یاد گیرنده محور و هدف آن آموزش مبتنی بر اخلاق به دانشجویان پرستاری است که باعث توسعه‌ی ارزش‌های فردی شده و با ارزش‌های حرفه‌ای همسو ‌می‌شوند و با چهار راهبرد آموزشی الگوسازی، تفکر انتقادی، مطالعه موردی و فرصت‌هایی برای تمرین صورت می‌گیرد.

نتیجه گیری: فضیلت مستلزم یک فرآیند پویا و طولانی برای رشد و بلوغ اخلاقی است. که ارزیابی پیشرفت فردی در این زمینه دشوار است اما در آموزش دانشجویان پرستاری می‌توان به عنوان رویکردی برای پرورش خصوصیات اخلاقی و منش پرستاران آینده در نظر گرفت، تا بستری برای رشد انسان‌هایی با فضیلت و حرفه ای فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات