اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: پلاسمای غنی از پلاکت (PRP < /span>) کاربردهای متعددی در پزشکی نوین دارد از جمله جراحیهای ارتوپدی
(درمان آسیب مزمن
تاندون) دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از
پلاکت در آسیبهای ورزشی بود.

مواد و روش ها: مقالات مرتبط با استفاده از کلید واژگان مناسب
در پایگاه داده های PubMed، Wiley Online Library، Cochrane Database of Systematic Reviews، EMBASE، Medline،
 DARE،
انجام گرفت. این بررسی حدود 905 مقاله بدست داد که پس از بررسی درنهایت 5 مطالعه
که قابلیت مقایسه کمی را داشتند در مرور نظام مند و متاآنالیز مورد استفاده قرار
گرفتند. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از چک لیست ارزیابی نقادانه CASP < /span> که برای مطالعات RCT طراحی شده استفاده گردید.

نتایج: در بین مطالعات کارآزمایی تصادفی شاهددار (RCT) که به بررسی عملکرد و فعالیت فیزیکی پرداخته بودند پنج مطالعه از
مقیاس اندازه گیری (VISA) Victorian Institute of Sports Assessment
جهت سنجش عملکرد فیزیکی بدنبال استفاده از PRP < /span>
پرداخته بودند. نتیجه متاآنالیز در فاصله زمانی مختلف 6 - 8 ، 12 هفته، 6 و 12 ماه
پس از استفاده از PRP < /span> نشان داد PRP < /span> در بهبود این مقیاس تفاوتی با گروه های شاهد خود ندارد.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از اثربخشی یکسان PRP < /span> در مقایسه
با سایر روشهای درمانی در بهبود فعالیت فیزیکی اندام آسیب دیده است.کارآزمایی های
با طراحی مناسبتر لازم است انجام شود تا بتوان با قطعیت بیشتری در مورد تأثیر این
روش درمانی تصمیم گرفت. تا آن زمان بهتر است استفاده گسترده از این روش درمانی
محدود شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) application on Improvement of physical Function in Athletes A Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Masoomeh Gholami 1
 • Hamid Ravaghi 2
 • Ebrahim Jaafaripooyan 1
 • Masoud Salehi 2
 • Amirhosein Abedi Yekta 3
 • Shila Doaee 4
چکیده [English]

Background: In recent years
platelet rich plasma (PRP) has been receiving growing attention in treatment of
soft –tissue injuries and lots of studies have been undertaken in many files
such as sport medicine and orthopedic surgery (treatment of chronic
tendinopathy), but there is limited well design randomize control trails in
this filed.  To shed some light on these
controversies we conducted a systematic review and meta-analysis to determine
the efficacy of PRP on the improvement of physical function in
athletes.

 

Method: We searched Pub
Med, Cochrane Database of Systematic Reviews, DARE Database, Elsevier, EMBASE,
and Wiley Online Library for randomized controlled trials that studied on
application of PRP on athletes, sport medicine or orthopedic fields. Further,
we did additional searches by reference checking through the bibliographies of
eligible studies, contacting with authors, assessing grey literatures.

 

Results: The search retrieved 905 articles, from which 5 randomized control
trials met our inclusion criteria for systematic review and meta-analysis. The
quantitative analysis of physical activity/function, by VISA score (Victorian Institute of Sport Assessment) showed
that PRP is not more effective than other comparators.

 

Conclusions: These Meta-analyze prove no more effectiveness
for application of PRP in sport related injuries. Further well design RCTs are
needed to support these findings. According to lack of strong evidence to
support the effectiveness of PRP, increasing clinical use of platelet-rich
plasma for sport related injuries should be limited.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Platelet rich plasma
 • Sport Medicine
 • Systematic review
 • Meta-analyze
 • Effectiveness