زمان غذا خوردن در طب سنتی ایران

نویسندگان

دانشکده طب سنتی

چکیده

انسان برای تأمین و جایگزینی انرژی نیاز به مصرف غذای روزانه دارد. تغذیه صحیح نقش مهمی در سلامت روحی و جسمی انسان دارد. برای این منظور، لازم است که در مصرف غذا دستورات خاصی رعایت شود. در منابع طب سنتی ایران علاوه بر نوع ماده غذایی، در مورد چگونگی غذا خوردن، اوقات مصرف غذا و ... نیز آداب و شرایط خاصی بیان شده است. هدف از این مطالعه بررسی زمان غذا خوردن در طب سنتی ایران است.‬‬‬‬ مطالعه حاضر بررسی مروری با استفاده از تعدادی از منابع طب سنتی ایران در مورد زمان غذا خوردن می‫باشد. مطالب ابتدا از متون طب سنتی ایران استخراج و سپس تفکیک و طبقه بندی شد.‬ طبق منابع طب سنتی با ایجاد «اشتهای صادق» باید غذا خورده شود، چون غذا خوردن قبل از آن و نیز تأخیر غذا در زمان ایجاد اشتها موجب فساد هضم می‫شود. طول مدت غذا خوردن نیز باید معتدل باشد. زمان خوردن غذا بر حسب فصول مختلف، سن و عادت افراد متفاوت است.‬‬‬ با توجه به اهمیت تغذیه در سلامت انسان، برای تأمین نیازهای روزانه، مواد غذایی باید با دستورات مشخصی مصرف شود. در منابع طب سنتی ایران توصیه‫های فراوانی در مورد زمان غذا خوردن وجود دارد. امید که با رعایت این دستورات گامی در جهت سلامت بیشتر جامعه برداشته شود.‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eating time in Iranian Traditional Medicine

نویسندگان [English]

  • maryam bahman
  • Roshanak Mokaberinejad
  • pantea shirooye
چکیده [English]

Man needs to take food to provide energy and replacement it per day. Proper nutrition plays an important role in human mental and physical health. For this purpose, it is necessary to apply certain directives on food intake. In Iranian Traditional Medicine (ITM) in addition to the type of food, defined rules and conditions on how to eat, time to eat and etc. The aim of the study is time to eat in ITM. This study is a review using a number of sources of ITM about time to eat. The content of the texts was extracted and then classified. According to sources of ITM, food should be eaten with "true appetites”, because eating before it such as delayed of time, leads to corrupt of digestion. During the meal should be moderate. Time to eat is different according to the seasons, age and habits of people. Considering the importance of nutrition in human health, to provide daily needs, food should be used with certain commands. In ITM there are many recommendations about time to eat. We hope that by following these commands taken a step toward a healthier society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time to eat
  • appetite
  • Iranian traditional medicine