بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال

نویسندگان

چکیده

مقدمه : سرطان کولورکتال یک بیماری کشنده و نسبتا شایع می باشد. بعلاوه سومین عامل رایج مرگ و میر ناشی از سرطان می باشد. التهاب و اکسیدان ها از جمله عوامل افزایش دهنده خطر تشکیل تومور می باشند. بنابراین استفاده از ترکیباتی که در پیشگیری از التهاب, عوامل اکسیدانی و بیماریهای التهابی نقش دارند نقش به سزایی در کاهش شیوع ابتلا به سرطان کلورکتال ایفا می‌کنند. اسیدلینولئیک کونژوگه یکی از اسیدهای چرب عملکردی می‌باشد که نقش ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی موثری دارد بنابراین می‌تواند به عنوان یک عامل مفید در پیشگیری از بروز سرطان کلورکتال مورد استفاده قرارگیرد. براساس این پیش زمینه مطالعه مروری حاضر با هدف یافتن راه حلی جهت پیشگیری و کنترل سرطان کولورکتال صورت گرفت.

مواد و روش ها: واژگان کلیدی  6 Interleukin , Paraxonase, Myeloperoxidase , Malondialdehyde , Conjugated linoleic acid ، ، TNF-α ، Rat، در ترکیب با واژه Colorectal ،  Cancer، جهت جستجوی مقالات به زبان انگلیسی در سایت های PubMed و Google scholar، ISI webofknowledge، Scopus بین سال های 2000 تا 2015 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. کارآزمایی‌های بالینی و مقالات مروری و متاآنالیز  با کیفیت مطلوب جمع آوری شدند.

نتایج: مصرف اسید لینولئیک کونژوگه باعث کاهش فاکتور‌های التهابی و افزایش فاکتور‌های آنتی‌اکسیدانی در رت‌های مبتلا به سرطان کلورکتال می‌گردد. بنابراین، اسید لینولئیک کونژوگه یک عامل بسیار موثر در پیشگیری و درمان سرطاان کلورکتال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها