بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال

نویسندگان

چکیده

مقدمه : سرطان کولورکتال یک بیماری کشنده و نسبتا شایع می باشد. بعلاوه سومین عامل رایج مرگ و میر ناشی از سرطان می باشد. التهاب و اکسیدان ها از جمله عوامل افزایش دهنده خطر تشکیل تومور می باشند. بنابراین استفاده از ترکیباتی که در پیشگیری از التهاب, عوامل اکسیدانی و بیماریهای التهابی نقش دارند نقش به سزایی در کاهش شیوع ابتلا به سرطان کلورکتال ایفا می‌کنند. اسیدلینولئیک کونژوگه یکی از اسیدهای چرب عملکردی می‌باشد که نقش ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی موثری دارد بنابراین می‌تواند به عنوان یک عامل مفید در پیشگیری از بروز سرطان کلورکتال مورد استفاده قرارگیرد. براساس این پیش زمینه مطالعه مروری حاضر با هدف یافتن راه حلی جهت پیشگیری و کنترل سرطان کولورکتال صورت گرفت.

مواد و روش ها: واژگان کلیدی  6 Interleukin , Paraxonase, Myeloperoxidase , Malondialdehyde , Conjugated linoleic acid ، ، TNF-α ، Rat، در ترکیب با واژه Colorectal ،  Cancer، جهت جستجوی مقالات به زبان انگلیسی در سایت های PubMed و Google scholar، ISI webofknowledge، Scopus بین سال های 2000 تا 2015 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. کارآزمایی‌های بالینی و مقالات مروری و متاآنالیز  با کیفیت مطلوب جمع آوری شدند.

نتایج: مصرف اسید لینولئیک کونژوگه باعث کاهش فاکتور‌های التهابی و افزایش فاکتور‌های آنتی‌اکسیدانی در رت‌های مبتلا به سرطان کلورکتال می‌گردد. بنابراین، اسید لینولئیک کونژوگه یک عامل بسیار موثر در پیشگیری و درمان سرطاان کلورکتال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dietary conjugated linoleic acid and assessment of anti- oxidant factors on the risk of developing colorectal cancer

چکیده [English]

Introduction:Colorectal cancer (CRC) is one of the most common types of cancer affecting 1.23million individuals per and is the third most common cancer in males and the second in Females. In addition, it is the third most common cause of cancer-related death.In recent years Oxidative stress and  Chronic inflammation are believed to be two of the risk factors of colorectal carcinogenesis that have an important role in colorectal cancer(CRC). Biological and epidemiological studies indicated that some factores such as diet an life style can prevent incidence of CRC.Conjugated linoleic acid (CLA) is one of the functional lipids and is known to have physiological benefits such as the prevention and attenuation of lifestyle-related Colorectal cancer. Materials and Methods: PubMed, Google scholar, ISI webofknowledge and Scopus were searched for studies published between 2000 till 2015. “inflammatory”, “anti oxidant”, “Rat”, “Conjugated linoleic acid” in combination with “Colorectal”, “Cancer” were used as search terms. Clinical trials with high quality and review articles were collected.Results:it is suggested reduction of inflammatory factors level as a key point in controlling cancer is a novel approach to prevent malignancy. For this purpose dietary CLA is suggested as a powerful factor to decrease inflammatory factors and increase anti oxidant factors level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conjugated linoleic Acid
  • TNF-α
  • Colorectal cance
  • Interleukin 6
  • Paraxonase
  • Myeloperoxidase Malondialdehyde
  • TNF-α