ادغام دو بیمارستان: یک مطالعه موردی

نویسندگان

چکیده

ادغام در بیمارستان ها به دلایل مختلفی اتفاق می افتد که برخی از آنها عبارتند از: کمبود کارکنان مورد نیاز ، افزایش تقاضا برای خدمات ، روند افزایش هزینه ها و کمبود منابع موردنیاز. این مطالعه جهت پاسخ به دو سوال اساسی انجام گرفته است: در یک ادغام موفقیت آمیز چه مواردی را باید در نظر گرفت ؟ ادغام چه مزایا و معایبی دارد ؟ این مطالعه به صورت موردی در ارتباط با 2 بیمارستان انجام گرفته است و جهت جمع آوری اطلاعات از اسناد ومدارک کتابخانه ای استفاده شده است. در این مطالعه موردی فرایند ادغام دو بیمارستان کاملا معتبر معرفی می شود که هر دو مجهز به تکنولوژیهای تشخیصی تصویری کاملی مانند MRI و CAT Scanner می باشند، در مراکز درمانی اورژانس شهری هردو بیمارستان پزشکان به صورت شبانه روزی حاضرهستند وهر دو مجهز به یک مرکز تخصصی زنان نیز می باشند. هر دو بیمارستان در یک جامعه 60 هزار نفری قرار گرفته اند. موفقیت ادغام کاملا بستگی به چند موضوع دارد : رهبری ، پذیرش فرهنگ ، مدیریت منابع انسانی، کارگزینی و بسته مزایای کارکنان.

کلیدواژه‌ها