گزارشی از همایش آموزش پزشکی اردیبهشت ماه 1391

نویسنده

چکیده

مقاله ای که پیش رو دارید گزارش مختصری از سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی است که در اردیبهشت 91 در ساری برگزار شد . سیاست مجله ی طب و تزکیه این است که از این پس در هر شماره ، قسمتی را به اطلاع رسانی،بررسی و نقد اخبار آموزشی وزارت اختصاص دهد.بی گمان همکاری خوانندگان گرامی و ارسال نظرات سازنده شان، کمکی مؤثر در ارتقای این بخش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها