بهداشت اشعه در سی تی اسکن کودکان

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 پریودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینه: استفاده از سی تی اسکن در تشخیص بیماری های کودکان در طی دو دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، به گونه ای که یازده درصد از سی تی اسکن های انجام شده در هر سال در ایالت متحده آمریکا مربوط به اطفال می باشد. این روند منجر به افزایش دریافت اشعه در اطفال و اثرات بالقوه ی زیانبار آن گردیده است.
روش بررسی: این مقاله یک مطالعه مروری است که با جستجو در پایگاه داده های
Web of Science, Google Scholar, Science Direct و PubMed و با استفاده ازکلید واژه های رادیاسیون، سی تی اسکن، ALARA و کودکان، مقالات مروری منتشر شده بعد از سال 2010 جمع آوری شد و مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: مطالعات متعددی نشان داده اند که رادیاسیون با دوز کم در اطفال موجب افزایش اندک ولی قابل توجه ریسک ابتلا به بدخیمی مهلک در طول زندگی این افراد می شود. بنابراین اخیراً راهکارها و پروتکل های متعددی جهت کاهش میزان رادیاسون اطفال ارائه شده است که با کاهش تعداد سی تی اسکن انجام شده و جایگزین کردن سایر مدالیته های تصویربرداری و همچنین با بهینه سازی پارامترهای دستگاه تصویربرداری جهت کاهش میزان اشعه و در عین حال حفظ کیفیت تصاویر تهیه شده، دوز کلی دریافتی اشعه در اطفال را کاهش دهد.
نتیجه گیری: با توجه به استفاده گسترده و رو به رشد مدالیته سی تی اسکن در کودکان و در نظر گرفتن میزان اشعه مضر آن، آشنایی بیشتر و اقدامات پیشگیرانه بر این حوزه ضروری به نظر می رسید.

کلیدواژه‌ها


 1. Donnelly LF. Lessons from history. Pediatric radiology. 2002;32(4):287-92.
 2. Brenner D, Elliston C, Hall E, Berdon W. Estimated risks of radiation-induced fatal cancer from pediatric CT. AJR American journal of roentgenology. 2001;176(2):289-96.
 3. Slovis TL. Children, computed tomography radiation dose, and the As Low As Reasonably Achievable (ALARA) concept. Pediatrics. 2003;112(4):971-2.
 4. Young C, Owens CM. Pediatric computed tomography imaging guideline. Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987). 2013;54(9):998-1006.
 5. Frush DP. Radiation, thoracic imaging, and children: radiation safety. Radiologic clinics of North America. 2011;49(5):1053-69.
 6. Callahan MJ. CT dose reduction in practice. Pediatric radiology. 2011;41 Suppl 2:488-92.
 7. Mahesh M. Advances in CT technology and application to pediatric imaging. Pediatric radiology. 2011;41 Suppl 2:493-7.
 8. Lobo L, Antunes D. Chest CT in infants and children. European journal of radiology. 2013;82(7):1108-17.
 9. Frush DP. Pediatric dose reduction in computed tomography. Health physics. 2008;95(5):518-27.
 10. Frush DP. Justification and optimization of CT in children: how are we performing? Pediatric radiology. 2011;41 Suppl 2:467-71.
 11. Goske MJ, Applegate KE, Bulas D, Butler PF, Callahan MJ, Coley BD, et al. Approaches to promotion and implementation of action on Radiation Protection for children. Radiation protection dosimetry. 2011;147(1-2):137-41.