دوره و شماره: دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت - شماره پیاپی 1، دی 1397، صفحه 1-92 
رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت

صفحه 23-33

نیکزاد عیسی زاده؛ مهران برزگران؛ وحید رحمانیان؛ سمانه دلاوری؛ آمنه مرزبان


بهداشت اشعه در سی تی اسکن کودکان

صفحه 45-51

علیرضا عزیز آهاری؛ عادله دادخواه؛ نسرین کشاورز ولیان


رهیافتی فقهی ، پزشکی به معیار ممنوعیت سزارین انتخابی

صفحه 74-92

فتح الله قربانی؛ لیلا قربانی؛ الهام رضایی؛ ابراهیم ابراهیمی