حق مصرف کننده محصولات دارویی و پزشکی بر آموزش در حقوق ایران و فقه امامیه با ویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ره)

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (ره)

چکیده

مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی بر اساس ادله عام انصاف و عدالت باید از حمایت قانون گذار بهره‌ مند گردد که در این راستا وفق اسناد اتحادیه اروپا و نیز منشور حقوق بیماران هم چنین دستورالعمل‌های متعدداین اتحادیه، باید مبادرت به آموزش به بیماران به عنوان مصرف کننده محصولات دارویی و پزشکی بپردازد. طبق دستور‌العمل‌های اتحادیه اروپا، تولید کننده مکلف است تا با در نظر گرفتن بروشورهایی در بسته بندی‌های محصولات دارویی، اطلاعاتی در باب نحوه مصرف، نگهداری، افزایش میزان تأثیر گذاری و آموزش‌های لازم در باب نحوه حفاظت از محصولات دارویی نیز حتی در باب محل نگهداری داروها نیز آموزش‌های لازم را ارایه کند. در حقوق ایران نیز در این رابطه، از تعیین تعهد تولید کنندگان محصولات دارویی بر آموزش به بیماران غفلت ورزیده؛ ولی انجمن‌های حامی مصرف کننده را مکلف نموده است تا آموزش‌های لازم را به بیماران و مصرف کنندگان ارایه دهند. همچنین در فقه امامیه هرچند به عبارات حق بر آموزش مصرف کننده اشاره‌ای نشده است؛ ولی وفق عمومات قاعده تحذیر باید حکم به لزوم ارایه آموزش به بیماران نمود که بر این اساس باید اولاً آموزش‌های لازم با شرایط خاص، به بیماران ارایه گشته و در ثانی به اطلاع بیماران برسد. همچنین قاعده قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی نیز موید این مدعاست. لذا پیشنهاد می‌شود تا در قانون خاص، قانون گذار در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده به تبیین حق بر آموزش در دوره‌های مختلف سنی به ویژه بیماران، حق بر آموزش را بر عهده تولید کننده محصولات دارویی قرار داده و تولید کننده محصولات دارویی را مکلف به ارایه آموزش‌های لازم در این زمینه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The right to consumer pharmaceutical and medical products on training in Iranian law and Islamic Imams, in accordance with the European Union instruments

نویسندگان [English]

  • sm md 1
  • amin amirhoseiny 2
1 Professor,Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD Student of Private Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Consumers of medicinal products and medical treatment should be supported by the legislator on the basis of fairness and justice grounds. To this end, in line with EU documents as well as the Patients' Rights Charter, as well as multiple guidelines, patients should be trained as consumers of pharmaceutical products Medicine. According to the EU guidelines, the manufacturer is required to include information on how to use, maintain, increase the amount of exposure and training on how to preserve pharmaceutical products, even with regard to the place of preservation of medications, taking into account brochures in pharmaceutical packaging. Provides training. In Iranian law, in this regard, the obligation of pharmaceutical manufacturers to neglect the education of patients has been neglected, but consumer associations are required to provide training to patients and consumers. Also, in the Imamiyah jurisprudence, however, there are no references to the right to consumer education; however, according to the general rules of the inalienable rule, it is necessary to provide training to the patients. Accordingly, the necessary training should first be given to the patient and the patient should be informed in the second place. Also, the rule of the requirement for the announcement of Al Jahal, Fima Yatami, also confirms this claim. Therefore, it is suggested that in the specific law, the legislator, in order to protect consumer rights, to explain the right to education in different age groups, especially patients, has the right to training the manufacturer of pharmaceutical products and the manufacturer of pharmaceutical products is obliged to Provide training in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: the right to education
  • patients
  • pharmaceuticals and therapies
  • irregularity
  • the rule of necessity