رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه زیست مواد دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زیست مواد دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زیست مواد دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 استاد، گروه زیست مواد دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر توسعه علوم میان رشته ای پیشرفت قابل ملاحظه ای در نظام آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد کرده است. به تازگی توجه پژوهشگران به زیست مواد دارویی به عنوان یک رشته تحصیلی با ماهیت میان رشته ای جلب شده است. رشته زیست مواد دارویی می تواند به عنوان یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی (به ویژه در زمینه های بیوشیمی، فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی مولکولی)، داروسازی (به ویژه در زمینه های شیمی آلی و شیمی مواد غذایی) و مهندسی (به ویژه در زمینه الکترونیک) به منظور تحقق اهداف راهبردی دانشگاههای نسل سوم محسوب شود. در نتیجه، رشته زیست مواد دارویی می تواند نقش مهمی هم در توسعه محصولات دارویی جدید و هم در بهبود نظام آموزش و پژوهش ایفا نماید. در این مقاله ما دیدگاه های رایج و همچنین چشم اندازهای جالب برای آینده رشته زیست مواد دارویی را مورد بحث قرار می دهیم. علاوه بر این، قابل توجه است که ما یک طرح پیشنهادی راهبردی به منظور پایه گذاری یک نقشه راه برای رشته زیست مواد دارویی ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها