رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه زیست مواد دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زیست مواد دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زیست مواد دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 استاد، گروه زیست مواد دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر توسعه علوم میان رشته ای پیشرفت قابل ملاحظه ای در نظام آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد کرده است. به تازگی توجه پژوهشگران به زیست مواد دارویی به عنوان یک رشته تحصیلی با ماهیت میان رشته ای جلب شده است. رشته زیست مواد دارویی می تواند به عنوان یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی (به ویژه در زمینه های بیوشیمی، فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی مولکولی)، داروسازی (به ویژه در زمینه های شیمی آلی و شیمی مواد غذایی) و مهندسی (به ویژه در زمینه الکترونیک) به منظور تحقق اهداف راهبردی دانشگاههای نسل سوم محسوب شود. در نتیجه، رشته زیست مواد دارویی می تواند نقش مهمی هم در توسعه محصولات دارویی جدید و هم در بهبود نظام آموزش و پژوهش ایفا نماید. در این مقاله ما دیدگاه های رایج و همچنین چشم اندازهای جالب برای آینده رشته زیست مواد دارویی را مورد بحث قرار می دهیم. علاوه بر این، قابل توجه است که ما یک طرح پیشنهادی راهبردی به منظور پایه گذاری یک نقشه راه برای رشته زیست مواد دارویی ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pharmaceutical biomaterials: A coherent rhythm from basic sciences of medicine, pharmacy and engineering

نویسندگان [English]

  • Saeed Moayedi 1
  • Seyed Nasser Ostad 2
  • Mehdi Khoobi 3
  • Mohammad Akrami 4
  • Mazda Rad-Malekshahi 4
  • Ismaeil Haririan 5
  • Hamid Akbari Javar 3
1 PhD student, Department of Pharmaceutical Biomaterials, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Pharmaceutical Biomaterials, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Biomaterials, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Professor, Department of Pharmaceutical Biomaterials, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years development of interdisciplinary sciences has made considerable progress in education and research system of ministry of health and medical education. Recently, the attention of researchers has been attracted to pharmaceutical biomaterials as a field of study with interdisciplinary nature. Pharmaceutical biomaterials can be considered as a coherent rhythm from basic sciences of medicine (especially in areas of biochemistry, physiology and molecular pathophysiology), pharmacy (especially in areas of organic and food chemistry) and engineering (especially in area of electronics) in order to fulfill the strategic aims of third generation universities. Consequently, pharmaceutical biomaterials can play an important role in both the development of novel pharmaceutical products and improvement of education and research system. In this article, we discuss current concepts as well as interesting visions for the future of pharmaceutical biomaterials. Furthermore, it is noteworthy that we present a strategic proposal to establish a roadmap for pharmaceutical biomaterials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdisciplinary sciences
  • Pharmaceutical biomaterials
  • Basic sciences