کلیدواژه‌ها = اخلاق پزشکی
طراحی مدل مطلوب برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد اخلاق محور

دوره 29، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 51-62

مریم نعمتی؛ وحید فلاح؛ ترانه عنایتی


روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام

دوره 24، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 43-52

لطف اله دژکام؛ محمد عباس زاده جهرمی؛ محمد حسن دوامی


راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1391

مجتبی پارسا؛ حمیدرضا نمازی؛ باقر لاریجانی