کلیدواژه‌ها = قرآن
سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، آذر 1398، صفحه 25-35

محمد حسین آیتی؛ مریم اسلامی؛ خلیل علی محمدزاده؛ سیدحسن مقدم نیا


پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم

دوره 25، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 129-136

آرام تیرگر؛ زهرا آقالری


نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم

دوره 24، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 69-80

ژیلا آگاه؛ جواد مهدوی نسب؛ سهیلا آگاه


دیدگاه قرآن در مورد عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر

دوره 23، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 87-100

نرگس خانجانی؛ فاطمه خالداری؛ نجمه امیری