دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، آذر 1399، صفحه 170-240 

پژوهشی (Original Research)

الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 171-182

عطااله پورعباسی؛ زهرا خیری؛ سید حسن امامی رضوی؛ شهرام یزدانی؛ حسین قنبری آلانق؛ علی اکبر حق دوست


تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران

صفحه 183-195

شهرام یزدانی؛ مریم سیاه تیر؛ مریم حسینی ابرده


برنامه‌ریزی در دانشگاه علوم پزشکی: چالش‌ها و راهکارها

صفحه 212-234

علی محمد مصدق راد؛ حسین درگاهی؛ مهتاب روزبهانی