دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، شهریور 1402 

نامه به سر دبیر

سیاست های کلان در بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی

صفحه 78-73

نیلوفر پیکری؛ ابوالفضل باقری‌فرد


پژوهشی (Original Research)

نیازسنجی آموزشی مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی - زیربنای طراحی برنامه توانمندسازی

صفحه 89-79

علی ابرازه؛ فرشید عابدی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ شهاب با حشمت؛ مهدیه رجبی مقدم


دوازده نکته کلیدی در مورد اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ‎ای برای متخصصان در رشته‎ های مختلف علوم پزشکی

دوازده نکته کلیدی اخلاقی در سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور

صفحه 107-90

علیرضا آتشی؛ اردلان شریعت؛ غلامرضا حسن زاده؛ زهراسادات آزادمنجیر


پژوهشی (Original Research)

الگوی دانشگاه پژوهی در دانشگاههای وابسته به جهاد دانشگاهی

صفحه 124-108

لاله شکورشهابی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ عباس عباس پور؛ سید هادی مرجائی