دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، آذر 1396، صفحه 159-246 (پاییز 1396،دوره 26،شماره 3) 

پژوهشی (Original Research)

تاثیر آموزش اصول اخلاقی با روش ایفای نقش در کارآموزی بر مهارتهای اخلاقی دانشجویان پرستاری

صفحه 159-170

راحله ثابت سروستانی؛ علی خانی جیحونی؛ ژیلا فریدونی؛ زهرا مرادی؛ مهدی امیرخانی؛ شهناز کریمی


ارزیابی تاثیر برگزاری دوره شبیه سازی بر نحوه عملکرد دستیاران طب اورژانس در تصمیم گیری در مورد اقدامات بحرانی

صفحه 171-178

امیر حسین جهانشیر؛ مریم بحرینی؛ محسن بنایی؛ محمد جلیلی؛ شهرام باقری حریری؛ فاطمه رسولی؛ مهران ستوده نیا؛ سید جواد سید حسینی؛ آرش صفایی؛ احسان کریمی؛ علی لباف؛ هادی میرفضایلیان؛ الناز وحیدی


طراحی و ساماندهی طرح منتورینگ در دانشکده پزشکی شیراز و تقویت آموزش مبتنی بر دانش عمقی از طریق این طرح

صفحه 228-236

محمد امین ضرابی؛ محمد هادی ایمانیه؛ خلیل ضرابی؛ منصور مسجدی؛ جواد کجوری؛ میترا امینی؛ هانیه غلام پور؛ پریسا بی کینه؛ راضیه نشاط آور